Cennet-i Kûyuña Meyl

Bâki

1526 - 1600
  • 648 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cennet-i kûyuña meyl eylese Tûbâ yiridür
Âsitânuñ dilese gökde Mesîhâ yiridür

Kaddüñüñ cilvegehi sîne-i pür-dâgumdur
Sahn-ı gül-şen nitekim serv-i dil-ârâ yiridür

Tâze dâgumla ser ü sîne n’ola zeyn olsa
Kûh u dest ey yüzi gül lâle-i hamrâ yiridür

Âbı hoş hâki hevâ ehline gâyet dil-keş
‘Âlemüñ kûy-ı hârâbât bir a’lâ yiridür

Nâm u neng ehli ne bilsün reviş-i rindânı
Meykede bencileyin ‘âşık-ı şeydâ yiridür

Cilve-i hüsn-i ruhuñ virdi revâc u revnak
‘Arsa-i ‘âleme kim seyr ü temâşâ yiridür

Vasf-ı la’lin okı ey hüsn kitâbın okuyan
Meded Allâhı severseñ katı zîbâ yiridür

Bâkıyâ tâc-ı Sikender yaraşur farkında
Ol ki zîr-i kademi bûse-i Dârâ yiridür

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir