Çerh-i Le’îm Sâhib-i ‘İrfânı N’eylesün

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 522 okuma
  • 6 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Çerh-i le’îm sâhib-i ‘irfânı n’eylesün
Nâ-dân olan harîf suhan-dânı n’eylesün

Ol âftâb-i hüsne nigâh eyleyen çü subh
Çâk itmesün de ceyb ü girîbânı n’eylesün

Zühhâd-i tîre-dil ne ‘aceb bâde görmese
A’mâ fürûg-i mihr-i dırahşânı n’eylesün

Kâmil hırâş-i kec-nigehândan emîndür
Şemşîr-i sâf şîve-i sûhânı n’eylesün

Tab’-i sakîm-i zühd idemez ‘aşkı cilvegâh
Ol esb-i leng vüs’at-i meydânı n’eylesün

Âsân idi ‘alâ’iki Sâmî cihânda terk
Ammâ gönül mahabbet-i cânânı n’eylesün

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir