Çeşm-i Bed İrmesün Diyü Ey Nâzenîn Sana

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 496 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Çeşm-i bed irmesün diyü ey nâzenîn sana
Ta’vîz-i hüsni yazdı hat-i ‘anberîn sana

Bî-neng ü nâm iken kalem ey sâde-levh-i ‘aşk
Ser-satr-i hasb-i hâl idi hatt-i cebîn sana

Nâmı çıkar beyâza siyeh-rûy-i kec-revün
Takrîr ider bu râst peyâmı nigîn sana

Söz yokdur ey musavvir o nâzük-suhan femi
Gönlümce nakş idersen eger âferîn sana

Âyîne-i derûnı mukaddemce eyle sâf
Jeng-âver olmadın nefes-i vâ-pesîn sana

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir