Cevr Ü Cefâña

Bâki

1526 - 1600
  • 653 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cevr ü cefâña kâ’il olurdum velî şehâ
Mahsûs olaydı ol da cihânda hemân baña

Sabr u karâr u ‘akl alıcı bir perî imiş
Âdem sanurdum ol sanemi gerçi sûretâ

Bir kez tavâfın itmegi bin ‘ömre virmezin
Ey hâcî saña Ka’be baña kûy-i dil-rübâ

Evvel vefâya va’deler itmişken ey sanem
Cevr itdüñ âhir eylemedüñ va’deye vefâ

Vassâfısın o serv-kadüñ râstı bu kim
Tab’-ı bülend-tarzuña ahsent Bâkıyâ

Baki

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir