Cevr Ü Cefâña

Bâki

1526 - 1600
  • 566 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cevr ü cefâña kâ’il olurdum velî şehâ
Mahsûs olaydı ol da cihânda hemân baña

Sabr u karâr u ‘akl alıcı bir perî imiş
Âdem sanurdum ol sanemi gerçi sûretâ

Bir kez tavâfın itmegi bin ‘ömre virmezin
Ey hâcî saña Ka’be baña kûy-i dil-rübâ

Evvel vefâya va’deler itmişken ey sanem
Cevr itdüñ âhir eylemedüñ va’deye vefâ

Vassâfısın o serv-kadüñ râstı bu kim
Tab’-ı bülend-tarzuña ahsent Bâkıyâ

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir