Cism-i Sad-çâküm Görinmez Oldı Yâre Yâreden

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 523 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cism-i sad-çâküm görinmez oldı yâre yâreden
Yaradupdur yaradan ben zârı benzer yâreden

Keştî-i cânı salup deryâ-yı ‘ışka şimdi dil
Sâhil-i zülfe çıkup âlet onarur karadan

Sana hercâyî disem tan mı ki gördüm ben seni
Her şikest içre bu mir’ât-ı dil-i sad-pâreden

‘Aks-i şem’ ü şâhid ile câm-ı pür-mey pür-habâb
Fârig itdi bezmümüz mihr ü meh ü seyyâreden

Döymiye peykân-ı ‘ışk u tîşe-i derd ü gama
Ten olup pûlâddan cân olsa seng-i hâreden

Tutmaga ‘Âşık seg-i kûyı dehânın cân u dil
‘Ârifâne virdiler cismi çıkarup aradan

Aşık Çelebi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir