Cûşum Andum ‘Işk İle Girdâb Dönderdi Yüzin

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 561 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cûşum andum ‘ışk ile girdâb dönderdi yüzin
Bahse çekdüm nâlede dolâb dönderdi yüzin

Na’lçen mihrâb idindi âsitânun secde-gâh
Âsumândan mihr-i ‘âlem-tâb dönderdi yüzin

‘Asker-i hâb iricek çeşme şebîhun kasdına
Çıkdı ceyş-i eşk-i pür-hûn-âb dönderdi yüzin

Tâk-ı ebrûn eyleyüp fârîg salât u kıbleden
Her imâmun nitekim mihrâb dönderdi yüzin

İki yüzlü olma mânend-i gül-i nesrîn didüm
Ver-hem idüp ol gül-i sîr-âb dönderdi yüzin

Geldi gerçi cism-i sad-çâke çalındı pâreye
Üstühânda tîg-i âteş-tâb dönderdi yüzin

Üzül eksik göreyüm didüm rakîb-i nâ-kese
‘Âşıkâ ol düşmene ahbâb dönderdi yüzin

Aşık Çelebi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir