Çün Kim Hazân İrişdi Kişi Kim Ola Lebîb

Ahmedi

1334 - 1413
  • 510 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Çün kim hazân irişdi kişi kim ola lebîb
Anı ide müdâm ki aña buyurur tabîb

Hoşdur rebâb hâsa ki yâr ola hem-nefes
Hoşdur şerâb hâsa ki sâkî ola habîb

Şîrîn-durur azîz bu cân-ıla ömr aña
Sarf it nisâbuñı anı itme ayruga nasîb

Zülfüñde göñlümi ne sorarsın ki nicedür
Bilür-iken ki nice olur şâmda garîb

Niçe ki bîş-ter ola cevrüñ bu cânuma
Göñlümde dahı artuh olur mihrün iyacîb

Senden beni rakîb nice idebile baîd
Benden yaña çü sinin Hak idüp-durur karîb

Vasfuñı Ahmedî nice tahrîr ide kim
Hayrân olur yüzüñe nazar idicek edîb

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir