Cür’adân Abdâla

Bâki

1526 - 1600
  • 610 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Cür’adân abdâla gerçi mahzenü’l-esrârdur
Rind-i dürd-âşâma sâgar matla’u’l-envârdur

Gülsitân-ı bezme sâgar gonca-i sîr-âb ise
Âteşîn ruhsârı sâkînüñ de bir gül-nârdur

Her gedâ-tab’ anlamaz âyîn-i Cemdür bezm-i mey
Bunda bir şâhâne tavr u özge ‘âlem vardur

Dâm-ı âgûş içre düşmez ol tezerv-i hoş-hırâm
Dâne-i eşküm egerçi lü’lû-yı şeh-vârdur

‘Aşk ile kaddüñ büküp Zünnûn-ı vakt olsañ yine
Kâm-rân ol kimsedür kim Mâlik-i Dînârdur

Mihr-i ‘âlem-tâb olupdur ol büt-i mehveş bu gün
Aña nisbet mâh-ı enver sûret-i dîvârdur

Ol sanemden Bâkıyâ bir bûse da’vâ kıl yüri
Söylemezse öp hemân agzın sükût ikrârdur

Baki

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir