Dâg-ı Gam Nakd-ı Dil

Bâki

1526 - 1600
  • 542 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dâg-ı gam nakd-ı dil ü raht-ı revânum gözedür
Dîdebân oldı meger hâne-i cânum gözedür

Gamzeler tîg-zen olmışdur ol ebrû kavvâs
Râh-ı ‘aşkı bu gün ol kaşı kemânum gözedür

Hirmen-i cân u dile âteş urup giñ yirden
Şerer-i âh ile âlûde duhânum gözedür

Gözeden ‘âlemi müjgânuñ ile gamzeñdür
Dime ey şâh-ı cihân tîg u sinânum gözedür

Çeşm-zahm-ı felegi n’eyledi gör ey Bâkî
Dime bir dahı beni şâh-ı cihânum gözedür

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir