Dâm-i Zülfi Dilün Makâmı Gibi

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 583 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dâm-i zülfi dilün makâmı gibi
Dem çeker evc-i gam hamâmı gibi

Dûrdan hâlin eylerüm takbîl
Hacerü’l-esved istilâmı gibi

Zâhidün her kelâm-i mevzû’ı
Redde mevkûfdur selâmı gibi

Peste ikrâm iden olur bâlâ
Felegün arza iltiyâmı gibi

Leşker-i mevc-i bâde gâret ider
Kârbân-i gamı harâmî gibi

Ehl-i dünyâ bekâda nâdim olur
Zen-perestânun ihtilâmı gibi

Servde togrı söyle şîve mi var
Dil-berün kadd-i hoş-hırâmı gibi

Cilvegâh-i şeh-i mahabbetdür
Dil-i şeydâ mekân-i Sâmî gibi

Bir suhandur mazâhir-i ıtlâk
Zât-i ‘ankâ-zuhûr-i Nâmî gibi

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir