Degül Mihr-i Serî’ü’s-seyr Eyvân-i Tıbâk Üzre

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 570 okuma
  • 6 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Degül mihr-i serî’ü’s-seyr eyvân-i tıbâk üzre
Su’ûd itdi şerâr-i dûd-i âhum ihtirâk üzre

Hayâl-i ‘ârızunla serde dâg-efrûz-i ‘aşk olsam
Gören gül-mîhdür dir vaz’ olunmış şekl-i tâk üzre

O gül-gonçe şemîm-i vaslını va’d eyler ‘uşşâka
Yine olmaz şüküfte gül-bün-i bâg-i visâk üzre

Ferâmûş eyleme bûy-âverî-i zülf-i cânânı
Sabâ ser-geştedür ‘uşşâk sahrâ-yi firâk üzre

Olursa halka-i halhâl âgûş-i nigâhumdan
Sezâdur Sâmiyâ ol serv-i bâg-i tâze-sâk üzre

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir