Derd-mendem Derdümi Ne Derddür Bil İy Tabîb

Ahmedi

1334 - 1413
  • 969 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Derd-mendem derdümi ne derddür bil iy tabîb
Pes aña layık nice-y-ise devâ kıl iy tabîb

Zülfi sevdâsı-y-la oldum hasta dutgıl nabzumı
Kim perîşândur mizâc u hâl müşkil iy tabîb

Bini benden aldı sihr-ile gözinün fitnesi
Sende bu rence devâ var-ısa kılgıl iy tabîb

Em lebinden buyur ol yâruñ devâ derdüme kim
Gül-şeker olur ilâc-ı illet-i dil iy tabîb

Işk elinden muhterikdür tende ahlatum kamu
Üşbu rence ne-durur dermân buyurgıl iy tabîb

Yüregüm oynadugınuñ sabr dermânı degül
Anun-ıçun bir müferrih çâre itgil iy tabîb

Dut ki dârûlar kamusı sende vardur n’idesin
Sıhhate çünkim mizâc olmaya kâbil iy tabîb

Çün bilemezsin ki nedür derdüme binüm sebeb
İdemezsin aña dermân aczuñi bil iy tabîb

Ahmedî’ye vasl-ı tiryâki gerek kim ol-durur
Biñ kezin fürkatden içen zehr-i kâtil iy tabîb

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir