Didüm Yâre Ki Yüzün Ergavândur

Ahmedi

1334 - 1413
  • 562 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Didüm yâre ki yüzüñ ergavândur
Didi kim kâmetüm serv-i revândur

Didüm yâkût-ı ter-durur dudaguñ
Didi agzum yarı kût-ı revândur

Didüm gözüñ kazâ ohını atar
Didi uş kaşlarum kurlu kemândur

Didüm kim beñlerüñ müşgîn-nefesdür
Didi kim saçlarum ânber-fişândur

Didüm kim dudaguñdur âb-ı kevser
Didi kim yañagum bâg-ı cinândur

Didim saçuñ-durur icâz-ı Mûsî
Didi agzum dahı Îsîden nişândur

Didüm gâmzeñ kazâ-yı dîn ü dildür
Didi zülfüm belâ-i akl u cândur

Didüm yaşum kapuñda âb-ı bakamdur
Didi yüzüñi gör ki zaferândur

Didüm kim Ahmedî derdüñden ölür
Didi ne çâre gamzem bî-emândur

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir