Dil Güm-sürâg-i Şâh-reh-i Ârzû Gerek

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 526 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dil güm-sürâg-i şâh-reh-i ârzû gerek
Deşt-i hevesde sed-güzer-i âb-rû gerek

Rûyun tasavvurıyla gül-i mihr-i ‘âleme
Sarf-i nigâh eyleyemem bana bû gerek

Kaddüm bükildi keş-me-keş-i baht-i dûn ile
Bildüm ki çerh-i kec-revişe ser-fürû gerek

Mihrâb-i ebruvânına ey dil perestişe
Âbıyla tîg-i gamze-i yârün vuzû’ gerek

Çün şâne çâk çâkem eyâ bâd-i subh-dem
Câna peyâm-i turre-i müşkîn-bû gerek

Sâmî bahâr geldi yine bezm-i bâgda
Bir elde câm-i bâde bir elde sebû gerek

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir