Dil Kim Heves-i ‘Aşk İle Ol Dem Yola Düşdi

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 547 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dil kim heves-i ‘aşk ile ol dem yola düşdi
Güm-kerde-reh-i vâdî-i hicrân oladüşdi

Ceyş-i hatı geldükde idüp bende-nevâzî
Ol pâdşeh-i mülket-i ‘işve kula düşdi

Dün fikr-i ruhunla taraf-i gülşene vardum
Bir âh-i gelû-sûz ile güller soladüşdi

İzhâr iderüm sandum o gül-gonçeye râzum
Şeb-nemle iki nergis-i çeşmi doladüşdi

Âgûş-i nigehden bile eylerdi tehâşî
Gör bahtı rakîb ile o meh kol kola düşdi

Eşkümle nihâl-i kad-i yâre virerek su
Nâ-puhte iken mîve-i vuslat oladüşdi

Sâmî o mehi hâle-i âgûşa çekince
Gayretle sipihr-i hased-endûz öledüşdi

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir