Dile Kavâfil-i ‘Aşk-i Hudâ Gelür Görinür

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 496 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dile kavâfil-i ‘aşk-i Hudâ gelür görinür
Gubâr-i sürme-i savt ü sadâ gelür görinür

‘İzâr-i yâre hat-i müşksâ gelür görinür
Kenâra mevce-i ‘anber-nümâ gelür görinür

‘Arak-feşân leb-i dildârdan sıkıldukça
Mey-i sefîdde reng-i hayâ gelür görinür

Kirişme-der-bagal-i şerm iken o gamze-i şûh
Neşât-i bâde-i hâtır-güşâ gelür görinür

Olursa elde eger dûr-bîn-i şîşe-i mey
Ne denlü dûr ise dilden safâ gelür görinür

Surâdıkât-i ‘ademden misâl-i zıll-i hayâl
Hezâr sûret-i hestî-nümâ gelür görinür

Derûn-i mahzen-i târîk-i dilde gevher-i dâg
Şikâf-i zahm-i tenümden ziyâ gelür görinür

Nühüfte eyleme hüsnün nikâb-i nahvetden
Sakın sakın hatun ey bî-vefâ gelür görinür

Yüki cevâhir-i mazmûn yem-i ma’ânîden
Sefîne-i gazelüm Sâmiyâ gelür görinür

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir