Dili Firîfte-i Va’de-i Kibâr İtme

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 514 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dili firîfte-i va’de-i kibâr itme
Büzürg nahl-i kühenden ümîd-i bâr itme

Gönül derûnuna çek âhı âşkâr itme
Bu sakf-i köhneyi mevkûf-i yek-şerâr itme

Zuhûr-i gevher-i nâ-süfte-i ümîde ‘abes
Nigâhı rişte-i pür-pîç-i intizâr itme

Güşâyiş isteme bil kadr-i ‘ukde-i ye’si
Hazânı pâ-zede-i neş’e-i bahâr itme

Sefîne-i hevesi sâhil-i tevekküle çek
Sakın gümâşte-i dest-i rûzgâr itme

Bir iki katre-i meyden içüp bu meykedenün
Seri şikence-hor-i sîlî-i humâr itme

Olur mı medhali şâyân-i kâr hulyânun
Cevânib-i dile has-pâreden hisâr itme

Biraz yürütme sipâh-i nigâh-i hasretüni
O sâf-âyine-i hüsni pür-gubâr itme

Yer eyle kalb-i ehibbâda her dem ey Sâmî
Hilâf-i meşreb olan râhdan güzâr itme

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir