Dilümüz Meş’al-i Fânûs-i Sürûr Eylemişüz

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 507 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Dilümüz meş’al-i fânûs-i sürûr eylemişüz
Rûzgâr-i gamı sad merhale dûr eylemişüz

Olmazuz hâste-i zîver-i dehr-i bed-vaz’
Künc-i kâşâne-i mihnetde huzûr eylemişüz

Eşki rîzân idelüm dâmen-i ‘isyânumuza
Âh kim resm-i ‘ibâdetde kusûr eylemişüz

Revzen-i Tûr gibi âyine-i dîdemüzi
Pertev-i hüsnün ile mehbit-i nûr eylemişüz

Zâhidâ rind-i harâbâtı görüp ‘ayb itme
Bâde-i vahdet ile terk-i şu’ûr eylemişüz

Leşker-i hayl-i müjen saff-i sipâh-i âfet
Dil-i vîrânemüzi vâdî-i şûr eylemişüz

Bilmezüz ma’bed-i zühhâd ü kilîsâ Sâmî
Çekmege derd ü gam-i ‘aşkı zuhûr eylemişüz

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir