Düşdük Reh-i Mahabbete Kalb-i Rakîk İle

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 464 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Düşdük reh-i mahabbete kalb-i rakîk ile
Seyl-âb-i eşk ü zemzeme-i yâ refîk ile

Mânend-i hayme ey ‘alem-efrâz-i deşt-i nâz
Âgûşa çeksem âh seni bir tarîk ile

Pîr-i mey ile aramuza söz karışduran
Halt eyler eskiyüz o baba-yi ‘atîk ile

Zâhid nice sebûyı bilâ-cür’a çekmece
Gör imtizâc-i bâde-keşânı rahîk ile

Sıg gitme zâhid ehl-i dile i’tirâzda
Râz-âşinâ degülsin o bahr-i ‘amîk ile

Dilden göçerdi kâfile-i fikret-i vatan
Terk-i diyâr ideydüm o yâr-i sadîk ile

Sâmî sezâdur olsa nüvişte bu nazm-i pâk
Levh-i beyâna sûde-i müşk-i fatîk ile

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir