Ebr-i Bârân Ki Yagar Bâg u Gülistân Üzre

Bâki

1526 - 1600
  • 471 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ebr-i bârân ki yagar bâg u gülistân üzre
Katreler kim dökilür sünbül ü reyhân üzre

Cûylar kim tolanur dâmen-i sahrâlarda
Jâleler kim görinür lâle-i Nu’mân üzre

Hep o göz yaşlarıdur akdı bisât-ı arza
Aglaşur ehl-i semâ Hazret-i Sultân üzre

Matemin tutsa n’ola ‘âlem-i ‘ulvîde melek
Sâye-i rahmet-i Rahmân idi insân üzre

Bu fenâ gülşeninüñ hâr u hasından göçürüp
Kurdılar bâr-gehin ravza-i Rıdvân üzre

Cism-i pâkin götürüp hâkden aldı Rıdvân
Döşedi hvâbgehin gurfe-i gufrân üzre

Ser-be-ser salmış idi sâye-i fazl u ihsân
Şeh-per-i ‘atıfeti hayl-i yetîmân üzre

Aglañ ey hayl-i yetîmân u garîban aglañ
Yâd idüp ni’met-i Sultânı fırâvân aglañ

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir