Egerçi Kim İşün Cevrü Sitemdür

Ahmedi

1334 - 1413
  • 398 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Egerçi kim işüñ cevr ü sitemdür
Baña senden gelen lutf u keremdür

Gözüñ ger cân ala vü ger içe kan
Baña şâœıdur ol sanma ki gamdur

Yanarken şem bigi fürkatüñde
Gözüm kan yaşları-la nice nemdür

Egerçi agzuñ nişânın kimse bilmez
Diyemezem ki ol nokta ademdür

Saçuñ sevdâsına düşdi benefşe
Benüm bigi anuñ-çun kaddi hamdur

Eger girse elüme sürme-y-içün
Ayaguñuñ tozı zî hoş-kademdür

Yüregi hûn ider yâœ-ı ser-encâm
Ne-durur çâresi bir câm-ı Cemdür

Zaafrânî yüzüm itmege gül-gûn
Sun ol câmı ki anuñ rengi bakamdur

Ne devlet bundan artuh Ahmedîye
Ki ışkuñ-ıla alemde alemdür

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir