Elüme Bir Kadeh Sunarsa Dil-şâd

Ahmedi

1334 - 1413
  • 588 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Elüme bir kadeh sunarsa dil-şâd
Gide başdan humârum ola dil-şâd

Yıhuh göñlüñ yapılmah isder-iseñ
Uralum ayşe girü tâze bünyâd

Nişe bir dem olalum bi-mey ü ney
Bilürken ömri ki olur ney bigi bâd

Giceler itmişüz sübbûpa teşbîh
Sabûpa virelüm bir subhı-dem dâd

Ko evrâdı ki rahmet perdesinde
İñildüdür eser iden ne evrâd

İrem gül-zârını y✠itme ki oldı
Cemâlüñle cihân uş cennet-âbâd

Ne cân kodı ne akl u ne dil ü dîn
Gözüñ efsûnı zî-câœû-yı üstâd

Yüzüñi âyinede görmeg-içün
Eridi ışkuñuñ odında pûlâd

Gözinden Dicle ahdı Ahmedînüñ
Yıhalı göñli Bagdâdını dil-şâd

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir