Emri İrüp Dâr-i Fenâdan Nâ-gehân

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 534 okuma
  • 6 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

emri irüp dâr-i fenâdan nâ-gehân
‘Azm-i ‘ukbâ itdi o ma’sûm-i pâkîze-sirişt

Eyledi mecmû’a-i ‘ömrin perîşân rûzgâr
Levh-i hâlinde bu vech üzreymiş el-hak ser-nüvişt

Dest-i rahmet ‘anber ü kâfûr ile tahmîr idüp
Bûy-i cennet neşr ide kabrinde hâk ü seng ü hışt

‘Âzim-i bâlâ olınca didi târîhin melek
Yâ İlâhî ola Ahmed bülbül-i verd-i bihişt

Sene 1131

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir