Ey Dil Gerekse Vâsıta-i

Bâki

1526 - 1600
  • 419 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ey dil gerekse vâsıta-i devlet-i ebed
Olmaz nigâruñ işigi taşı gibi sened

Nâ-dân elinden alma eger irse destüñe
Şeh-bâz-ı âşiyâne-i devlet yeden bi-yed

Gösterdi gâh zülfi karasın gehî kaşın
Deryâ-yı hüsn-i dûst ‘ayân itdi cezr ü med

Derd-i mahabbet eylese cismi ‘aceb mi zerd
İksîr-i ‘aşk-ı pâk ile altun olur cesed

Âyîne gibi halka mürâ’îlik eylemez
Bâkî safâ-yı hâtır ile geydi bir nemed

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir