Ey gül-i bâg-ı İrem mest-i ‘araknâk-ı gülün

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 559 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ey gül-i bâg-ı İrem mest-i ‘araknâk-ı gülün
Lâle-i gülzâr-ı cennetde ‘ızâr-ı sünbülün

Ol ‘arakdan cur’a irüp mest olup eyler figân
Gül şarâbı neş’esinden sanma cûşân bülbülün

Yâ Resûla’l-lâh ruhun subh-ı tecellî mihridür
Leyle-i Mi’râca zulmetdür sevâd-ı kâkülün

‘Arş cevlân-gâhıdur meydân semend-i seyrine
Ey Burâk-ı kurbetine kabe kavseyn öndülün

Ehl-i beyt işügine evden gelem dirsen eger
Gerd-i mîhın kuhl-ı merdüm eyle ‘Âşık Düldülün

Aşık Çelebi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir