Ey Tûtî-i Bahâr-i Letâfet Tekellüm İt

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 397 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ey tûtî-i bahâr-i letâfet tekellüm it
Nutk-i Mesîh-i mu’cize-gûya tebessüm it

Yak bûriyâ seründe gönül dâg ü şerhadan
Ol mâha ‘arz-i çîn-i cebîn-i tazallum it

Tathîr ider derûnunı çirk-âb-i süm’adan
Dürd-i şarâb-i nâb ile zâhid teyemmüm it

Ey dil sipihr-i gerdiş-i çeşm-i niyâzda
Her katre-i sirişküni mânend-i encüm it

Ey şûh tâ-be-key bu nihânî kirişmeler
Sâmî-i nâ-şikîbe nigâh-i terahhum it

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir