Eylesün La’lini Dermân

Bâki

1526 - 1600
  • 811 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Eylesün la’lini dermân dil-i bîmâra meded
Dûstlar işte ben öldüm baña bir çâre meded

Zahm-ı sînemden okuñ pârelerin hep alma
Tursun Allâhı severseñ hele bir pâre meded

Güher-i câmı yitürdük bizi gam öldüriyor
Sâkıyâ gel bulı vir kanda ise ara meded

İhtirâz itmedüñüz aldılar elden câmı
Vâkıf itmeñ sakınuñ kimseyi esrâra meded

Gice tenhâ işigi hâkine yüzler süreyin
Sakınuñ kimse haber virmesün agyâre meded

Mededüñ kalmadı feryâd u figân eyleyecek
Saña kimden ire ey Bâkî-i bî-çâre meded

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir