Eyleyüp Gird-i Zekandan Hattını Dil-ber Terâş

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 541 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Eyleyüp gird-i zekandan hattını dil-ber terâş
Eyledi elmâsdan gûyâ ki bir sâgar terâş

Oldı her mûy-i serüm mânend-i rîş-i nahl-i Tûr
Olıcak Mûsâ-be-dest-i nâz o şûh-i ser-terâş

Dest-i âhı itmedi seng-i dil-i Şîrîne kâr
Bî-sütûnda gerçi Ferhâd itdi çok mermer terâş

Nüsha-i baht-i siyehden hakk olur harf-i galat
Olsa ger levh-i felekde nokta-i ahter terâş

İttihâd-i cins ile yek-reng olursa hâsiyet
Cevher izhâr idemez her sengden gevher-terâş

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir