Ezelden Aşk Oduna

Eşrefoğlu Rumi

1377 - 1469
  • 559 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ezelden aşk oduna yane geldim
İçdim aşkın şarabın kane geldim

Cüda düşmüş yarinden bir garibim
Visalin isteyü hicrane geldim

Şu bülbülüm ki gülden ayrı düşdüm
Firakıyle bu haristane geldim

Kararım yok cihandan tiz giderim
Bu suret mülküne mihmane geldim

Benim Yusuf bugün Ken’aneli’nde
Beden mısrındaki zindane geldim

Bana düzehtir ansız kamu cennet
Anın gayrına çün bigane geldim

Ben nefsin leşkerin kırmağa daim
Bahadır oluben meydane geldim

Gaza etmekliğe bu nefs’i şoma
O Dost yoluna can kurbane geldim

Şikarım süre bu sahraya çıktım
Adam iletmeğe Sultan’e geldim

Hakk’ı bilmeğe geldim bunda bellü
Ne cennet hur u ne rıdvane geldim

Hakka bildim ki adem doğru yoldur
Anınçün azm edüp insane geldim

Bugün bil Dost’u Eşrefoğlu Rumi
Yarın deme ki vah pişmane geldim

Eşrefoğlu Rumi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir