Ferâg-i Tâm Virüp Gayrıdan Bana Yâ Rab

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 486 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Ferâg-i tâm virüp gayrıdan bana yâ Rab
Teveccühüm sana mahsûs kıl sana yâ Rab

Hadeng-i âhumı âmâc-zîb-i te’sîr it
Kemân-i saht-i felekden virüp rehâ yâ Rab

Cenâh-bâz-i necât eyle murg-i cân ü dili
İdem o demde ki ref’-i yed-i du’â yâ Rab

Fezâ-yi kâmda güm-kerde-râh-i ye’s itme
Dile hidâyetün it Hızr-i reh-nümâ yâ Rab

‘İnâyet eyle dil-i Sâmî-i güneh-kâra
Misâl-i âyine-i sâf-i incilâ yâ Rab

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir