Feryâduma İrmezse

Bâki

1526 - 1600
  • 555 okuma
  • 4 sene önce
  • 1 Yorum
0 ● 5 0 Oy

Feryâduma irmezse n’ola ol boyı şimşâd
Kûyında feleklerden aşar nâle vü feryâd

Devrüñde güle niçün olur bende benefşe
Üstine kılıçlar mı tutar sûsen-i âzâd

Bir gonca benefşe koparup tâcına sokmış
Taglarda külüng atdugı dem başına Ferhâd

Eşkâl-i vefâ resmi kabûl itmede kalbüñ
Âyînedür ammâ begüm âyîne-i pûlâd

‘Ahdüñde eger ‘âleme bir dahıgelürse
Kullıklar ider sen yüzi hûrşîde Ferahşâd

İbrâmı gel ey sâkî-i gül-çihre ko sen de
Almışdur olan ‘aklumuz ol şûh-ı perî-zâd

Rengîn ider evsâf-ı ruhuñ hâme-i Bâkî
Ol sûreti virmez sanemâ nakşına Bih-zâd

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir