Fettân Saçun Selâsili Müşgîn Degül Midür

Ahmedi

1334 - 1413
  • 418 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Fettân saçuñ selâsili müşgîn degül midür
Dîvâne olmayan aña miskîn degül midür

Her kanda kim safâsı irişe cemâlüñüñ
Ol yir tolu şakâyık u nesrîn degül midür

Zülfüñe irdi bâœ-ı sabâ bu hevâ-y-ıla
Âfâk tolu bû-yı reyâhîn degül midür

Hicrüñ odına yanar-iken şem bigi cân
Kan yaşı-la tonum kamu nem-gîn degül midür

Sen kîş baglanup yüridügüñde şer-ile
Kurbânuñ olmayan kişi bî-dîn degül midür

Kaşuñ güvâhdur ki gözüñ câna kasd ider
Hoœ câdû işi fitne-y-ile kîn degül midür

Hüsn ehline egerçi cefâ-pîşedür müdâm
Âşık nüvâzişi dahı âyin degül midür

Söz kim dir Ahmedî lebüñüñ zikrin idicek
Şîrîn ü nâzük ü ter ü rengîn degül midür

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir