Fitne-i Devr-i Kamer Âfet-i Cândur Kemerün

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 647 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Fitne-i devr-i kamer âfet-i cândur kemerün
Tavk-i teshîr-i dil-i mâh-ruhândur kemerün

Dahme-i sîm şikem nâf ana kufl-i elmâs
Mâr-i pîçîde-ser-i genc-i nihândur kemerün

Âb-i hayvânda olur halka-i gird-âb bedîd
Cism-i pâkünde ne dem cilve-feşândur kemerün

Cûy-i çeşmümde olur hayl-i hayâlâta memer
Tâk-i dil-cûy-i pül-i mûy-miyândur kemerün

Olsa ger cilvegeh-i hancer-i sîmîn ber-âb
San gümiş suyı ile çeşme ‘ıyândur kemerün

Dile bir çengel ilişdürse gerek besbelli
Başbaşa virdi beli fitne-resândur kemerün

Burc-i kavse meh-i nev eyledi tahvîl henûz
Matla’-i hancer-i mirrîh-fesândur kemerün

Tâkatin tâk ider Sâmî-i ham-geşte-kadün
Pîçiş-i târı kemend-efgen-i cândur kemerün

Arpaeminizade Sami

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir