Fürûg-i Lutfı Füzûn İtse Mâh-peykerümüz

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 442 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Fürûg-i lutfı füzûn itse mâh-peykerümüz
Sipihr-i bahta ziyâ-pâş olurdı ahterümüz

Siyâh-mest-i cünûn eyler ‘âşık-i zârı
Ne dem iderse perîşân-turre dil-berümüz

Düşerse pertev-i hüsni piyâle-i taraba
İder cihânı müşa’şa’ ziyâ-yi sâgarumuz

Figân-i âteş-i ‘aşkunla âftâb-i cihân
Zebâne-âver-i tefsîde-hîz nişterümüz

İderse mug-beçe-i ‘işve-bâz sâkîlik
Piyâle-i Cem olur sâgar-i mücevherümüz

Felekde olmasa hurşîd Sâmî dünyâya
Kifâyet eyler idi şem’-i dâg-i enverümüz

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir