Geçüp tenden letâfet kesb idüp ‘ışkunla cân oldum

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 434 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Geçüp tenden letâfet kesb idüp ‘ışkunla cân oldum
Anunçün çeşm-i insândan perî gibi nihân oldum

Dehânında güm oldı cân gönül zülfinde yol azdı
Tecerrüd ‘âlemine ben tek ü tenhâ revân oldum

Cemâlün feyz-bahş ise celâlün hayret-efzâdur
Anunçün ‘ayb-dânî iken bu resme bî-zebân oldum

Yük iken boynuma başdan vücûdum minnetin tîgün
Alup üstine ser-ber kendüme bâr-ı girân oldum

Lebün yâdiyle sırr-ı ‘ışkı rûh-efzâ edâ itdüm
Dem-i ‘Îsâya hem-dem sırr-ı kudse tercemân oldum

Sirişk-i al u rûy-ı zerd ile destâr-ı sebz ile
Mahabbet bâgına ‘Âşık emîr-i ‘âşıkân oldum

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir