Gerçi Açmadı Kapu Dilber Rakîbe Nâzdan

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 387 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gerçi açmadı kapu dilber rakîbe nâzdan
Bana bir mihr itdi ma’nâda yine açmazdan

Sîne-i pür-dâgı çeng-i ‘ışka yakı eylerüm
Tâ ki hâlî olmayam bir lahza söz ü sâzdan

Mihr ü mehden gözlerine ‘aynek idüp pîr-i çarh
Dikkat eyler hüsnüne sonra gelür igmâzdan

Şöyle çıkdı evc-i istignâya dil şehbâzı kim
Beftere olsa dü ‘âlem dönmeye pervâzdan

Hâl virmez hâlden hâlî olıcak rûy-ı yâr
Gerçi ‘Âşık hazz olur dirler sineksüz yazdan

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir