Gerçi Gâyet Mestdür

Bâki

1526 - 1600
  • 666 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gerçi gâyet mestdür ol nergis-i hûn-rîzler
Katı geçkindür velî ol gamze-i ser-tîzler

Sen yatursın mesned-i hüsn üzre hvâb-ı nâzda
Halkı uyutmaz figân u nâle-i şeb-hîzler

Yakdılar dil kişverin cevr ile tâlân itdiler
Dil-berân-ı şûh u şehr-âşûb u şûr-engîzler

Meclis-i ‘aşkuñda çengî Zühre deffâf âfıtâb
N’eylesün raks itmesün mi zerre-i nâçîzler

Gam degül Bâkî iñen açılmasa ol gül-’izâr
Ser-girân olurlar ekser gonca-i nev-hîzler

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir