Gerek Ki Sini Sevene Senden Vefâ Ola

Ahmedi

1334 - 1413
  • 435 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gerek ki sini sevene senden vefâ ola
Bîmâr olursa derdine vasluñ şifâ ola

Devlet serâyıdur işigüñ devlet aña kim
Devlet serâyına yüz uruban geda ola

Bî-gâne oldı cândan u bî-hwîş kendüden
Her kim dileye ışkuñ-ıla âşinâ ola

Vasluñdan ol kişi ire izz ü bekâya kim
Varlığını yoluñda koyuban fenâ ola

Cân bigi tatludur baña ışkuñ belâsı kim
Her kim belâya sabr ide ehl-i velâ ola

Düşvâr ukdedür bu saçuñ bulamaz halâs
Her kim bu ukdeye düşüben mübtelâ ola

Getürmeye Ahmedî göze kühlü’l-cevâhiri
Ger tozı işigüñüñ aña tûtîyâ ola

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir