Gird-i Ruhında Hat Ki Siyeh-pûş-i Fitnedür

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 518 okuma
  • 7 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gird-i ruhında hat ki siyeh-pûş-i fitnedür
Meh-tâb-i hüsn hâle-der-âgûş-i fitnedür

Serdâr-i zülfi mülk-i dili târ ü mâr ider
Hat kim haber-resân-i bünâgûş-i fitnedür

Mahmûr iken nigâhı mey-i nâz ü ‘işveden
Çeşmi siyâh-mest-i kadeh-nûş-i fitnedür

Mümkin mi âb-i çeşmine gark olmadın güzer
Hancer o ince beldeki ser-cûş-i fitnedür

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir