Gonca Lebüñe

Bâki

1526 - 1600
  • 593 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gonca lebüñe ‘âşık-ı hûnîn-ciger geçer
Nergis gözüñe bende-i sâhib-nazar geçer

Bencileyin günin geçürür âh u vâh ile
Sencileyin vefâsuzı her kim sever geçer

Sakın sakın ki ey kaşı yâ tîr-i âhdan
Ger gök demür olursa felekler deler geçer

Bu göz ü kaş u gamze vü hâl ü hat ile yâr
Âşûb-ı dehr ü fitne-i Devr-i Kamer geçer

Her kim ki meyl ider zen-i dünyâya Bâkıyâ
Merdâneler içinde anı sanma er geçer

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir