Gönlüm Alalı Âl-ıla İy Serv-i Gonca-leb

Ahmedi

1334 - 1413
  • 440 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Göñlüm alalı âl-ıla iy serv-i gonca-leb
Lâle bigi içüm ü taşum toldı tâb u teb

Lalüñ hayâline inebî perdede gözüm
Ünnâbı oldı dökdügi yaş eyle kim ineb

Pervâne bigi tâbına yandum cemâlüñüñ
Gözüm yüzüñe bahmadugı bu-durur sebeb

Görsün saçuñla yüzüñi rûşen güneş bigi
Gice-y-le gündüzi bir arada iden taleb

Yüzüñe vâlih oldum u zülfüñe şîfte
Lâ-büd recâ vü havfdayam böyle rûz u şeb

Halka kemin işi gözüñüñ kîndür ü kemîn
Kim ögredür bu zâlime bu fitneyi aceb

Ger cânuñ ala yâr eger kanuñı içe
Sabr eyle Ahmedî ki bu yolda budur edeb

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir