Gönlümi Yıkmış İdi İrişdi Hat-ı Gubâr

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 687 okuma
  • 7 yıl önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gönlümi yıkmış idi irişdi hat-ı gubâr
Meşhûrdur ki yar yıkıldugı gün tozar

Dil zîr-i bâd-ı derdde ham oldı dâl-veş
Gitdükce yâr yine yükin yukarı yıgar

Sordum lugaz idüp dil-i dil-dârı kendüye
Diyver ne didi senün olsun Demirhisar

Düşdi za’îf oldı yolunda gubâr-ı ten
Varmaga işigüne gerek niçe rûzgâr

Ben gülşen içre aglayıcak ‘Âşıkâ seher
Çaglan geçerdi gerçi seke düşdi cûy-bâr

Aşık Çelebi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir