Gönül Her Lahza Mest-i Bâde-i Cân-i Mahabbet Mi

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 480 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gönül her lahza mest-i bâde-i cân-i mahabbet mi
Misâl-i çeşm-i sâgar yohsa hayrân-i mahabbet mi

Sirişk-i hûn-feşân mı dîdeden rîzân olan her dem
Yâhud ser-mâye-i sad-mevc-i tûfân-i mahabbet mi

Ruhında ol bütün zülf-i girih-gîri nedür yâ Rab
Sevâd-i küfr mi yâ nûr-i îmân-i mahabbet mi

Harâb oldukça gönlüm dahmegâh-i feyz olur zâhid
Kıyâs it bundan âbâdan mı vîrân-i mahabbet mi

Gönül kurtulmadı cevr-i felekden bilmem ey Sâmî
Melâmet eylemek eshâbını şân-i mahabbet mi

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir