Gönül Var Reh-güzâr-i Kûy-i Dildâra Nişânın Bul

Arpaeminizade Sami

? - 1733
  • 500 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gönül var reh-güzâr-i kûy-i dildâra nişânın bul
Gözün sür nakş-i pâya kuhl-i çeşm-i ‘âşıkânın bul

Dükân-i sîne pür-kâlâ-yi gam fikrün nedür ey dil
Hisâb it nakd-i eşkün bak hele sûd ü ziyânın bul

Hamûş ol şîr-i feyz-i dil gelür pistân-i ma’nâdan
Dimek lâzım mıdur hîç mâdere tıflun dehânın bul

Gelû-yi kâmı sad çâk itdün ey çerh-i siyeh-kâse
Bize bu hânçenün bir lokma-i bî-imtinânın bul

Tutuşmak Zâl-i çerhün pençe-i mihriyle ey Sâmî
Pek âsândur hemân meydân-i ‘aşkun pehlevânın bul

Arpaeminizade Sami

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir