Göster yüzün ki matla’-ı mihr-i vefâdur ol

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 456 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Göster yüzün ki matla’-ı mihr-i vefâdur ol
Âyîne-i cemâl-nümâ-yı Hudâdur ol

Taşlarla sînemi dögerem kim görürse dir
Bir seng-dil mahabbetine mübtelâdur ol

Ka’b’örtüsi dir ehl-i nazar gerçi zülfüne
Hey nice Ka’be örtisi dâm-ı belâdur ol

Bilmez kimesne kıymetüni bu zemânede
Deryâ-yı ma’rifetde gerekse dilâdur ol

Hâşâ ki ‘Âşık eyliye senden recâ-yı vasl
Ey şâh kendi haddini bilür gedâdur ol

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir