Gösterir

Aşık Sümmani

1861 - 1915
  • 417 okuma
  • 3 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Bâb-ı âlişândır ârif-i billâh
Hakîkatten doğru râhı gösterir
Arz-ı matlûbâtı pend-i bismillâh
Mânâsında vech-i mâhı gösterir

Mest ü hayrân etmiş ol bâd-ı sabâ
Ciğerin hûn etmiş ser âl-i âbâ
Hâki Sanamerli er Hacı Baba
Himmetinden eyvallâhı gösterir

Râhda âlem açar ehiyâ gibi
Arzda dalga vurur deriyâ gibi
Sümmân’ın çeşminde tûtiyâ gibi
Aradığım nişangâhı gösterir

Aşık Sümmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir