Göstermeseydi Bâdesini

Bâki

1526 - 1600
  • 472 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Göstermeseydi bâdesini sâgar-ı zücâc
Zevk itmez idi bezm-i safâdan göñül mizâc

Bî-derd olana eylemede turmadın devâ
Ol cân tabîb hastesine eylemez ‘ilâc

Bir pâre nân-ı huşk ile ‘ömrüñ geçerse ger
Açma bu râzı kimseye ‘arz itme ihtiyâc

Mecnûnı gör ki komadı ‘aşkını Leylînüñ
Nâmûs u nengi kodı vü terk itdi taht u tâc

Hayretde kaluram göricek Bâkî nergisi
Bunca zer ile ayagı gûr içre gözi aç

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir