Gözün Kanumı Nîşe Helâl Eyledi Sana

Ahmedi

1334 - 1413
  • 430 okuma
  • 5 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gözüñ kanumı nîşe helâl eyledi saña
Derdüñ devâyı nîşe haram eyledi baña

Yılduzları gözedü yanup şem-vâr oda
Zülfüñ sabâh-ıçun giceler kalmışam taña

Dirler baña ne oldı ki sabr itmez iñiler
Nâle aceb mi aña ki nâ-geh düşe buña

Nîl ü Furat diñmegi mümkin-durur velî
Mümkin degül ki gözlerümüñ kan yaşı diñe

Işkuñ ne sab derd-durur kim tabîbi anun
İsî dahı olur-ısa bulmaz devâ aña

Dirsin ki bunca vakt neçün añmaduñ beni
Kişi nicesi ola ki unutmadugın aña

Sabr eyle Ahmedi ne cefâ itse saña yâr
Ola ki sabr-ıla işiñ ü tâliüñ oña

Ahmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir