Gubâr-ı Hattuñ Olmaz Çünki

Bâki

1526 - 1600
  • 615 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gubâr-ı hattuñ olmaz çünki hayrân olmaga bâ’is
Nedür la’l-i lebüñ çak böyle handân olmaga bâ’is

Hevâ-yı zülfi kılmışdur seni ey ebr âvâre
Gözüñ yaşı budur seyl-i fırâvân olmaga bâ’is

Olurken rûz u şeb hem-sâye ol ruhsâr-ı zîbâya
Nedür zülf-i dil-âvîzüñ perîşân olmaga bâ’is

Yakarlar hep fetîl-i dâg olur destâr ile câme
Budur abdâllar ‘aşkuñda ‘uryân olmaga bâ’is

Meger başuñ ser-i kûyında tûp olmak hevâsıdur
Dem-â-dem Bâkıyâ koluñda çevgân olmaga bâ’is

Baki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir