Gülistân İçre Sultân-ı Rebî’i İtmege Ârâm

Aşık Çelebi

1520 - 1572
  • 498 okuma
  • 4 sene önce
  • Yorum Yok
0 ● 5 0 Oy

Gülistân içre sultân-ı rebî’i itmege ârâm
Çemen-zârı tonatdı ak haymeyle gül-i badâm

Ana gülgûnî gönlek tutdı şeftâlû-yı la’l-fâm
Benefşeyle gül-efsûn içmege ey serv-i gül-endâm

Surâhî hâzır itdi lâleler zerrîn kadehler câm
Safâ-yı hâtır ile ol gülistân içre dürd-âşâm

Bilürsin ‘âkıbet devr-i sipihre câmdur encâm
Olup her lâle bir hûnbâr-ı çeşm-i ‘Âşık-ı nâ-kâm

Göz açup nergis izün tozını gözler sabâh-ı şâm
Zebân-ı hâl iledür sûsen ü sebze idüp i’lâm

Seni gözler dü çeşm-i hûn feşânum nice demlerle
gel ey nûr-ı basar merdümlük it demler kademlerle

Aşık Çelebi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir